Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujące przepisy, informujemy i zobowiązujemy się do:

1. Przyjmowania nieodpłatnie, zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

2. Pobrania od kupującego opłaty depozytowej w kwocie:

  • 30,00 zł za sztukę w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych;
  • 35,00 zł za sztukę w przypadku baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

3. Zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu, w terminie 30 dni od dnia jej pobrania.


Wobec powyższego przy zakupie nowego akumulatora należy pamiętać o zdaniu zużytej baterii.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666 art. 54.p.1-5 art 55 p.1)